10. mars 2018

 

9. mars 2019

 

 
 

Arrangører Klubbsamarbeid

 

 

  

Støttespillere

53 km høgfjellsrenn frå Brokke i Setesdal til Sinnes i Sirdal.

Historie

Skrevet av: , publisert 15.11.2017

 

Sesilåmi er eit klassisk turrenn frå Setesdal i Aust-Agder, til Sirdal i Vest-Agder.

Rennet gjeng i høgfjellsterrenget frå Brokke til Sinnes over naturvernområdet Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane.

Sidan det fyrste arrangementet i 1976 er det ikkje mange som har gjenge alle renna som har vorte arrangert. Men nokon spreke karar har gjennomført alle Sesilåmi. 

Dette er ei bragd det står respekt av. Pr. 2017 har desse karane gjenge alle 38 renn som har vorte arrangert: 

Sesilåmi er turrennet for tøffingar. Turrennet er på 53 km over høgfjellet der det høgste punktet er 1000 moh.

Mette Hjorth og Ånund Eldhuset var raskaste kvinne og mann over heia fyrste gong rennet vart arrangert i 1976. Tidene då var 4.51.48 og 3.28.11.

Løyperekordane er frå 2007 der Svein Tore Sinnes står notert med rekorden for herrar på 2.13.12 medan Jorunn Øye har han for damer på 2.39.49.

Vertilhøva er til tider harde og rennet har vorte avlyst 4 gonger pga sterk vind og snøver. Tryggleiken for løparane har då stått høgst og rennleiar har velt å avlysa.

Sidan 2014 har Sesilåmi teke grep og laga ei uversløype med start og mål i Brokke. Sesilåmi vil da gå uansett ver, men i ei noko kortare løype.

Sjå Sesilåmifilmen og bli inspirert til ein flott skitur frå Setesdal til Sirdal.