9. mars 2019

 

Informasjon om uvérstrase

Skrevet av: Rennleiar, publisert 10.09.2018

Vi håper aldri det blir behov for å bruke uværstraseen! 

Men dersom det vurderes som uforsvarlig å gjennomføre Sesilåmi over høyfjellet pga sikkerhet/uvær, så vil Sesilåmi gjennomføres i vår reserveløype: "Uværsløypa". 

Dersom uværtraseen vert nytta blir det start kl 09:30.

Bussene venter og frakter løperene tilbake.

Passasjerane må passe på å komme på samme buss som dei kom til Starten med.

Husk å hente bagasjen din i bagasjebussen dersom uværstraseen vert nytta.

På kartet under ser du uværtraseen. Den er ca 25 km lang og er forholdsvis krevende.