11. mars 2017

11.mars 2017

 

Adresse:

Sesilåmi

att: Roy Hegre,

4443 Tjørhom.

-------------------------------------

Styreleder:Roy Hegre

Mobil: 91137141

post@sesilami.no

----------------------------------

Rennleder: Venke Tjørhom

rennleder@sesilami.no

 

Søk i resultatlistene 

 
 

Sørnorsk Fjellkarusell

 

53 km høyfjellsrenn fra Brokke i Setesdal til Sinnes i Sirdal.

Arrangører Klubbsamarbeid

 

 

  

Støttespillere

Påmelding for Sesilåmi 2017 åpnet

Skrevet av: Tor Viki, publisert 01.12.2016

Påmeldinga for Sesilåmi 2017 er no opna. Du kan nytte påmeldings-fana oppe i menyfeltet, eller ved å klikka på denne lenka.

Renndatoen er 11. Mars 2017.

Automatisk seeding stoppar 26.02.2017.

Vanlig påmelding fortset, men prisen aukar med 200 kr.
Det kan difor vera lurt å melda seg på før 26. februar.

Når du er inne og melder deg på, kan du samstundes tinga busstransport til løpet.

Dersom du skal reisa i frå Stavanger eller Sandnes-område, er det TURRENNKLUBBEN Rogaland som står for transport. Dei ordner også overnatting.

Informasjon om overnatting og transport finn du i PDF-en 2017 Info overnatt-buss.pdf.


2017 Info overnatt-buss.pdf

INFO VEDR OVERNATTING OG BUSS FRA STAVANGER/SANDNES

BUSSBILLLETTER KJØPES SOM NEVNT I INFO

OVERNATTING SKJER PÅ SETESDAL HOTELL, BYGLAND OG TURISTHEIMEN OSE

NB!!! MERK AT BESTILLING STARTER 03. JANUAR 2017