Siste nyhende:
  • Sesilåmi 2020 – Påmelding har opna!
  • Nyhet: «Sesilåmi SAMMEN»
  • Sesilåmi vert ein del av Visma Ski Classics!
  • Sesilåmi-filmen

Vi håper aldri det blir behov for å bruke uværstraseen! 

Men dersom det vurderes som uforsvarlig å gjennomføre Sesilåmi over høgfjellet pga tryggleik/uvær, så vil Sesilåmi verte gjennomført i vår reserveløype: «Uværsløypa».

Dersom uværtraseen vert nytta, vert det start kl 09:30.

Bussane ventar og fraktar løparane attende.

Passasjerane må passe på å komme på samme buss som dei kom til starten med.

Hugs å hente bagasjen din i bagasjebussen dersom uværstraseen vert nytta.

Det jobbes for tida med en justering av Uverstrassen. Meir informasjon kjem når den er klar. Den er ca 25 km lang og er relativt krevjande.