Siste nyhende:
  • SESILÅMI 2022 – 12 MARS
  • SESILÅMI 2021 KANSELLERT AV SMITTEVERNHENSYN
  • PÅMELDING ÅPNER 15/1-2021:
  • SESILÅMI 2021 – 13 MARS
  • SESILÅMI 2020 AVLYST

Styret og rennkomite for Sesilåmi har, i samråd med jury/Teknisk delegert(representanter for skiforbundet) konkludert med at Sesilåmi 2021 ikke lar seg gjennomføre på en forsvarlig nok måte når det gjelder smittevern for både løpere og funksjonærer.
Målet til skiforbundet har vært å arrangere gode lokale renn. Og at INGEN skal bli smittet på rennene.
Sesilåmi ønsker ikke å bidra til økt smitte i samfunnet. Vi har gjort en risikoanalyse og vurderer det som ikke mulig å gjennomføre et forsvarlig arrangement på en trygg nok måte for både løpere og funksjonærer.
Busstransport/overnatting/reising og beredskaps- og servicefunksjonene er de mest utfordrende i forhold til å overholde et forsvarlig smittevern for både løpere og beredskapspersonell/funksjonærer.
Sesilåmi håper på forståelse for avgjørelsen og å komme sterkt tilbake i 2022!

Sesilåmi

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT