Siste nyhende:
 • PÅMELDING OPNA 1. NOVEMBER
 • SESILÅMI 2022 – 12 MARS
 • SESILÅMI 2021 – 13 MARS
 • SESILÅMI 2020 AVLYST
 • Justerte starttider:
Påmeldingsinformasjon og betingelser: 

Påmelding her.

Påmeldings-/Deltakeravgift:

 • Ordinær deltakeravgift: 1/12-28/2: Kr 880,-
 • Etteranmelding: 1/3-12/3: Kr 1080,-
 • I tillegg kjem engangslisens(viss du ikje har heilårslisens) og eit administrasjonsgebyr. (kr 15,-)
Skilisens(forsikring): 
Alle deltakere må ha skilisens(forsikring) hos Skiforbundet. 
Enten kjøpe engangslisens ved påmelding eller ha kjøpt helårslisens.
https://www.skiforbundet.no/for-klubb-og-utovere/skilisens/

Kva går deltakeravgiften til? 

 • Startnummer, påmeldings- og tidtakingstjeneste
 • Løypepreparering 
 • Premier(deltakermedalje, premieplanketter, jubileumsmedaljer) 
 • Servering på drikkestasjoner og mål. 
 • Deltakeravgift til skikretsen(Norges Skiforbund)
 • Leie av telt, toaletter og lokaler f.eks til rennkontor. 
 • Sikkerhetstjenester/Beredskap. 
 • Drivstoff, gass etc for transport og drift av drikkestasjoner/beredskap. 
 • Lyd/speakertjeneste. 
 • Markedsføring/Informasjon – blant annet websider og Sesilåmi-film.
 • Konsulenttjenester, regnskapstjenester, revisor, og andre adm kostnader. 
 • Utviklingstiltak
 • Forsikring
 • Arrangementsutstyr/leie av lager

Et evt overskudd går til å utvikle arrangementet og til de 4 idrettslagene som er arrangør – og som stiller med ca 150-200 funksjonærer og som legger ned ca 3500 dugnadstimer i arrangementet. 

Følgende betingelser gjelder:  

 • Minimum alder for å delta er 15 år. (må fylle 15 år i løpet av renn-året) 
 • Alle må løse lisens. (forsikring) 
 • Ingen refusjon av startkontigent ved manglende fremmøte eller dersom man trekker seg fra løpet – eller ved skade/sykdom etc. (Bruk evt reiseforsikringen)
 • Ingen refusjon av startkontigent dersom Sesilåmi avlyses renndagen pga værforhold/force majeure.
 • 50 % refusjon av startkontigent dersom Sesilåmi avlyses FØR renndagen
Tilleggsbestilling Sesilåmi 

Har du glemt å bestille noe(f.eks bussreise), eller vil du endre noe på bestillingen din kan du gjøre det fra «min side». Følg denne linken https://minside.eqtiming.no/ så kommer du direkte til innloggingen. 

Det er mulig å selge startnummeret ditt mot et gebyr. Se under «min side» og her: https://eqtiming.freshdesk.com/nb-NO/support/solutions/articles/19000076530-kj%C3%B8p-og-salg-av-startnummer

Påmelding til busstransport i regi av Sesilåmi – er også bindende.