Siste nyhende:
  • PÅMELDING OPNA 1. NOVEMBER
  • SESILÅMI 2022 – 12 MARS
  • SESILÅMI 2021 – 13 MARS
  • SESILÅMI 2020 AVLYST
  • Justerte starttider:

MATSTASJONER

Det er 4 matstasjoner i «låmi» – i tillegg til mål: 

  • Myklevatn – ca 8 km.  
  • Øyuvsbu – ca 17 km. 
  • Øyervatn – ca 28 km. 
  • Ångheller – ca 41 km. 
  • Mål – ca 53 km. 

Alle matstasjonar er skilta med nedtelling fra dei 3 siste km før kvar matstasjon. På matstasjonane får du en saft/sportsdrikke og vann. De to siste stasjonene har også bananer. Og på Øyuvsbu får du og Havresuppe.

UTSTYRSERVICE og SANITET: 

Sportsutstyr: 

Intersport Evje er tilstede på rennkontoret fredag. Her kan du få kjøpe utstyr og få smøreråd. 

Stavservice: 

Det er stavpost ca 1 km etter start og på hver matstasjon i tillegg til noen sanitetstasjoner.

Sanitet: 

Det er flere førstehjelpsstasjoner underveis i Sesilåmiløypa. I tillegg er førstehjelpere stasjonert i start- og målområdet og ute i løype. Vi har patruljer på scooter.

Smørehjelp:

Der vil være 3 smørehjelp-stader over fjellet. Den første er etter ca 8 km som er Myklevatn. Neste er på Øyuvsbu, ca 17 km og den siste er ved Åmlidbadstog – etter ca. 30 km. Her vil det vere en person tilgjengelig med smøreutstyr og for å hjelpe med justering av smøringen. Behovet for smørehjelp har blitt mykje mindre dei siste åra – når dei fleste velgjer «felleski». Felleski anbefalast for dei som ikkje har erfaring med å smørje ski.

Miljø – tryggleik: 

All søppel skal kastest i søppelsoner, dette er ekstra viktig då Sesilåmi går i eit verna naturområde. Me vil vurdera tidstaff dersom me ser at søppel kastes utanfor søppelsonar. Me håper dog med slepp det!

Løypereglar:

Grunnregelen er å halde til høgre og sleppe raskare deltakarar forbi på venstre side. 

SPERREFRIST/TIDSFRISTER:

Av tryggleiksessige årsaker har vi sett sperretid/tidsfrister: 
Øyuvsbu, ca 20 km: Kl. 12:30
Ångheler, ca 42 km; Kl. 16:00
Dei som ikkje når fram innan fristene vil av tryggleiksmessige årsaker bli plukka opp av sluttpatruljen. (Snøscooter med tilhengar)