Siste nyhende:
  • PÅMELDING OPNA 1. NOVEMBER
  • SESILÅMI 2022 – 12 MARS
  • SESILÅMI 2021 – 13 MARS
  • SESILÅMI 2020 AVLYST
  • Justerte starttider:

Sesilåmi 2020 er dessverre avlyst.

Sesilåmi-trasseen går gjennom et verneområde for Europas Sørligste villreinstamme. Vi som arrangør må få tillatelse fra verneområdeforvaltningen til å gjennomføre rennet. Det hadde vi fått – for 3 år fram i tid. Men, i betingelsene ligger at verneområdetstyret kan trekke tilbake tillatelsen dersom det er forhold som tilsier det. Det har nå blitt gjort. Verneområdestyret mente at Sesilåmi-arrangementet kunne gi unødige forstyrrelser for en villreinstamme som har hatt og har krevende beiteforhold denne vinteren.

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører for dere som deltakere/påmeldte.

Alle påmeldte får tilbakebetalt 50 % av innbetalt startkontingent, engangslisens og bussbillett.

De som ønsker deltakeravgiften refundert må sende mail til: gunhild@kvinen.no med kontonummer og det beløpet du mener du har krav på. Dette sjekkes opp mot innbetalt beløp i vårt system.

Krav må gjøres innen 15. mars 2020.

Sesilåmi

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT